om odlingarna

Grönsaksfält: 3,5 hektar lerjord

Växthus: 1212 m2

Alléodling bestående av 240 st kronfruktträd

Odlare: Martin Fellkvist och Frida Thörn

Certifiering: DEMETER och KRAV sedan starten 2001