om odlingarna

Grönsaksfält: 3,5 hektar lerjord

Växthus: 1212 m2

Kronfruktträd: 150 st

Odlare: Martin Fellkvist och Frida Thörn

Certifiering: KRAV och Demeter sedan starten 2001