en plats

För oss handlar odlingen om att ta hand om en plats. Vår trädgård liksom varje annan är unik och kan bli mer av det den är. Vi försöker utforska vad just den här platsen vill ge och odlar på ett sätt så att den ges möjlighet att blir mer självständig och autentisk.

Trädgården är biodiversitets baserad och lämnar plats för det okultiverade i det kultiverade. Hela platsen ska bli lärkruta. Sallat växer inte bara bredvid sallat och den som behöver utsikt från en blomma eller ett träd – ska få det. Vi försöker  sätta trädgårdens olika delar i samband med varandra. Delarna ska ta intryck av varandra och platsen allt mer – bli mer än summan av sina delar. Att följa och stödja dessa samband är en avgörande del av odlandet. Våra grödor är ett resultat av våra ansträngningar med att göra just det.

För att öka platsens bördighet och platsens mångfald planterar vi träd, buskar och fleråriga grönsaker i diversifierade skogsbryn mellan våra grönsaksskiften. Vi tror att ökade mångfald stärker platsens resiliens, ökar den biologiska aktiviteten i marken och främjar grönsaksbäddarnas utveckling, samtidigt som vi kan se fram emot nya skördar av frukt, bär, blommor och blad.

Med växtföljdens  gröngödslingar, mellangrödor, kompostgödslingar, samplanteringar och långa grönsakskulturer låter vi växterna själva förändra platsen till något mer!